No54 colum

Tuyển 5 Nam Sơn Chống Thấm

TUYỂN 5 NAM SƠN CHỐNG THẤM  Đơn hàng: SƠN CHỐNG THẤM NHÀ  Địa điểm làm việc: SAITAMA  Số lượng trúng tuyển: 2  Lương: khoảng 16,5 man ( 31 triệu VNĐ, chưa tính tiền tăng ca )  Thi…
iStock 512990360

Tuyển 3 Nam Hàn Bán Tự Động

TUYỂN 3 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG  Đơn hàng: HÀN BÁN TỰ DỘNG  Địa điểm làm việc: IRABAKI  Số lượng trúng tuyển: 1  Lương: khoảng 15,5 man ( 29,5 triệu VNĐ, chưa tính tiền tăng ca ) …
slide 6dbde4 db3db5176ce64cc6980adb86a7ac3c57 mv2

Tuyển 9 Nữ Kiểm Tra Sản Phẩm Nhựa

TUYỂN 9 NỮ KIỂM TRA SẢN PHẨM NHỰA Đơn hàng: KIỂM TRA SẢN PHẨM NHỰA Địa điểm làm việc: TOCHIGI Số lượng trúng tuyển: 3 nữ Lương: khoảng 15.9 man ( 33 triệu VNĐ, chưa tính tiền…
photo011

Tuyển 4 Nam Gia Công Cơ Khí

TUYỂN 4 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ  Đơn hàng: ĐỨNG MÁY VÀ VẬN HÀNH.  Địa điểm làm việc: IRABAKI  Số lượng trúng tuyển: 2  Lương: khoảng 15,1 man ( 29 triệu VNĐ, chưa tính tiền tăng ca ) …
IMG 1393

Tuyển 40 Nam Vận Hành, Kiểm Tra, Đóng Gói Linh Kiện Ôtô

TUYỂN 40 NAM VẬN HÀNH, KIỂM TRA, ĐÓNG GÓI LINH KIỆN ÔTÔ  Đơn hàng: VẬN HÀNH, KIỂM TRA, ĐÓNG GÓI LINH KIỆN ÔTÔ.  Địa điểm làm việc: SHIGA VÀ HIROSHIMA  Số lượng trúng tuyển: 13  Lương:…
z3438187549927 6872ccdfc7ed0e961a76ce4a75857cb7

Tuyển 4 Nữ May Mặc

TUYỂN 4 NỮ MAY MẶC  Đơn hàng: MAY QUẦN ÁO TRẺ CON, PHỤ NỮ.  Địa điểm làm việc: FUKUSHIMA  Số lượng trúng tuyển: 2  Lương: khoảng 14,5 man ( 27 triệu VNĐ, chưa tính tiền tăng ca…
z3438167305687 a236eaa20bb8b68aab3a98ec614306b4

Tuyển 6 Nữ Chế Biến Thực Phẩm

TUYỂN 6 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM  Đơn hàng: CHẾ BIỆN THỰC PHẨM, CƠM, ĐỒ ĂN KÈM.  Địa điểm làm việc: AICHI  Số lượng trúng tuyển: 3  Lương: khoảng 16,4 man ( 31 triệu VNĐ, chưa…
z3438120068174 172c3dddc654dd28c8bb300c946dbf1d

Tuyển 6 Nữ Chế Biến Thực Phẩm Rong Biển

TUYỂN 6 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM  Đơn hàng: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LIÊN QUAN ĐẾN RONG BIỂN.  Địa điểm làm việc: MIE  Số lượng trúng tuyển: 3  Lương: khoảng 14,4 man ( 27 triệu VNĐ,…
555

Tuyển 4 Nam Gia Công Cơ Khí

TUYỂN 4 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ  Đơn hàng: VẬN HÀNH MÁY PHAY, HÀN KẾT CẤU.  Địa điểm làm việc: EHIME  Số lượng trúng tuyển: 2  Lương: khoảng 16,5 man ( 33 triệu VNĐ, chưa tính tiền tăng…
z3435844726236 b2cc20392529a18db61ba31b6bfdb34a

Tuyển 12 Nữ Chế Biến Thực Phẩm

TUYỂN 18 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẤM Đơn hàng: CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN Địa điểm làm việc: CHIBA Số lượng trúng tuyển: 6 nữ Lương: khoảng 16.8 man ( 35 triệu VNĐ, chưa tính tiền tăng…