ĐỘI NGŨ

ĐỘI NGŨ CHÚNG TÔI

Vì mục tiêu người lao động được chăm sóc, đào tạo tốt nhất để có được nguồn nhân lực chất lượng cao trước xuất cảnh cũng như tạo niềm tin tuyệt đối với các đối tác THACOM đã kiện toàn bộ máy nhân sự với các phòng ban hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. Ban lãnh đạo tâm huyết và đội ngũ cán bộ nhân viên dày dạn kinh nghiệm chuyên môn vững vàng THACOM GROUP đã khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực.

doi ngu

THACOM ORG